TARIFAK

TARIFAK – 2024

• Gutxieneko taldea 4 pax. | Eskatu aurrekontua gutxiagoko taldeentzat konpromezurik gabe.

• Prezio bereziak talde handientzat. Eskatu aurrekontua.

• Ez dira txartelak onartzen.


PREZIO BARRUAN SARTZEN DA:

• Gidari titulatuak, istripu asegurua, material tekniko homologatua,  antolakuntza eta logística, B.E.Z.

• PREZIO BARRUAN  EZ SARTZEN DA:

• Garraioa, janaria, alojamendua, … [horrelakorik aipatzen ez bada behintzat]


MENDIA

• MENDI IGOERAK 50€/pax.

• IBILBIDEAK 55€/pax.

• ZEHARKALDIAK aurrekontua eskatu.

• ELUR ERRAKETAK 55€/pax.

• KARTOGRAFIA | ORIENTAZIO IKASTAROA (2egun) 120€/pax.


ARROILAK

• I MAILA 60€/pax.

• II. MAILA 65€/pax.

• III. MAILA 70€/pax.

• IKASTAROAK Aurrekontua eskatu.


ORDAINKETEN EGUTEGIA

– Parte-hartzaileek telefonoz egingo dituzte erreserbak edo www.menditxik.com web orriaren bidez; datu batzuk eman beharko dituzte, haien izenak identifikatzeko eta sartzeko sinatuta ditugun aseguru polizetan.

– Erreserbak izango du 72 orduko indarra. Baldin eta %25 ordaindu ez bada aldi horretan, erreserbak ez du baliorik izango eta plazak libre geratuko dira.

– Ordaindu beharko da erreserbaren %100 jarduera egin baino 7 egun lehenago. Ordaindu daiteke banku transferentzia bidez, eta transferentzia egindakoan aholkatzen dugu frogagiria bidaltzea info@menditxik.com helbide elektronikora, jakiteko jaso dugula.

Bertan behera uztea jarduera

– Parte-hartzaileak uzten badu bertan behera jardueran parte hartzea, honela itzuliko zaio dirua:

– Emandakoaren %100 itzuliko zaio, bertan behera uztearen berri ematen duenean jarduera egin baino hamar egun lehenago.

– Emandakoaren %50 itzuliko zaio, bertan behera uzten duenean jarduera egin aurreko 9. eta 4. egunen artean.

– Ez zaio itzuliko dirurik, bertan behera uzten duenean jarduera egin aurreko laugarren egunaren eta jarduera egunaren artean.

– Ez bada agertzen jarduera egunean, ez du esan nahi itzuliko zaiola zenbatekoren bat. Gainera, igarotzen badira 30 minutu, leku batean finkatutako orduan geratuta jarduera egiteko, eta bezeroak ez badu ematen atzerapenaren berri, Menditxik Mendi eta Arroila Gidariak bertan behera utziko du leku hori eta ez du itzuliko erreserbaren zenbatekoa. Era berean, abisua emanda atzerapena izanez gero, Menditxik Mendi eta Arroila Gidariak enpresak laburtu egingo du proportzioan jarduera bera, egin badaiteke hori.

– Jarduera hasi behar den egunean bertan egoten bada arriskuren bat eguraldiaren ondorioz parte-hartu behar dutenentzat, atzeratu egingo da jarduera beste egun batera, enpresak proposatuta, edo bezeroak proposatuta; gainera, aukera izango du jarduera horren ordez beste bat egiteko edo jardueraren kostuaren %75 itzultzeko.

– Behin jarduera hasi eta jardueraren zerbait aldatu edo bertan behera utziz gero jarduera hori, antolatzaileak ez duenean zerikusirik horretan, ez da itzuliko dirurik eta ez da egingo beste jarduera bat horren ordez; hortaz, saiatuko gara jarduera hasten ahalik eta egoerarik onenean.

– Menditxik Mendi eta Arroila Gidariak enpresa ez da arduratuko parte-hartzaileen jan-edanez, kontrakoa esaten duten jardueretan izan ezik.

– Menditxik Mendi eta Arroila Gidariak enpresak konpromisoa hartzen du zerbitzuak emateko, Turismoari eta Turismo Aktiboari buruz indarrean dagoen araudiaren legezko esparruan.


ADINGABEAK.

– Adingabeek baimena behar dute jarduera egiteko, gurasoek edo legezko tutoreek sinatua, edo haiekin batera egin dezakete jarduera.


SEGURTASUN ARAUAK

• Egin behar dugun jarduera egingo dugu ingurune natural batean, mendian, errespetatu egin behar dena eta ingurumen portaera arduratsua eskatzen duena.
• Jarduera egingo dugu ingurune natural batean, gizon-emakumeek kontrolatu ezin dutena eta horrek arrisku batzuk ditu, gidariak eta enpresak guztiz kontrolatu ezin dituenak.
• Esan didate jarduera egiten duela gidari tituludun batek eta gaitasuna duela lanbidea betetzeko. Gidariak zuzentzen du jarduera, eta haren esanak bete behar dira jarduera praktikatu bitartean.
• Badakit zer jarduera egin behar dugun, non dagoen, zer joan-etorri egin behar dugun hara iristeko eta zer ezaugarri berezi duen, eta badakit ere zer baldintza bete behar dudan parte hartzeko.
• Badaukat jarduera egiteko behar dudan materiala eta enpresak eman dit material teknikoa, hura egiteko behar dudana. Materiala dago egoera onean eta balio bizitzaren barruan. Konpromisoa hartzen dut emandako materiala entregatzeko lehen zegoen egoera berean edo, galdu edo hondatuz gero, balio duena ordaintzeko.
• Badakit jardueraren prezioa eta zer sartzen den eta zer ez.
• Enpresak jakinarazi dit baduela erantzukizun zibileko eta istripuen aseguru bat parte-hartzaileentzat.
• Jakinarazi didate erreklamazio orria dudala nire eskura.
• Jardueran parte hartu behar dudanez, Menditxik enpresari jakinarazi diot ez daukadala gaixotasunik jarduera egiteko.
• Taldeko gidariari egunean zehar gertatutako gertakari edo istripuen berri emango zaio jardueraren egun berdinean.
• Adierazten dut kasu horien guztien berri izan dudala.